slowdizajn.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

sprzedaż działki rolnej
Ogród

Działka rolna jako inwestycja

Nieruchomość rolna może być bardzo korzystną inwestycją. Nie będąc rolnikami możemy nie mieć pomysłu na jej wykorzystanie, a więc dochodzi wtedy do chęci sprzedaży. Nie jest to najprostsze, bo na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów nabywcą działki rolnej o powierzchni powyżej 0,3 hektara może być wyłącznie rolnik indywidualny. Sprzedaż działki rolnej może być jednak możliwa po odrolnieniu gruntu. W tym celu trzeba ustalić, czy dla naszego terenu został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak jest, należy wyłączyć grunt z produkcji rolnej. Natomiast jeżeli nabywca jest rolnikiem i chce wykonywać taką działalność, wystarczy sprawdzić jaką zabudowę zagrodową dopuszcza wspomniany plan. Największe kłopoty pojawiają się w sytuacji, gdy kupujący nie chce być rolnikiem i wykorzystywać działkę do produkcji rolnej. Należy wtedy doprowadzić do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka rolna jako inwestycja

Odrolnienie gruntu jest oczywistym zyskiem dla sprzedającego. Działki budowlane są zdecydowanie droższe od rolnych, a więc sprzedając taki teren można uzyskać cenę nawet 2- lub 3-krotnie wyższą niż wyjściowa wartość. Sprzedaż działki rolnej przy odrolnianiu jest jednak zadaniem dla osób cierpliwych, co proces przekształcenia trwa dość długo. Jeśli traktujemy grunt jak inwestycję, z pewnością warto poczekać. Warto też wiedzieć, że w czerwcu 2020 dokonano nowelizacji przepisów związanych ze zbyciem nieruchomości. Sprzedawca musi teraz dokonać bardziej szczegółowego opisu niż wcześniej, wliczając w to stan prawny.

Duże znaczenie podczas sprzedaży jest lokalizacja gruntu i dogodna możliwość dojazdu. Działki znajdujące się na terenach bardziej zaludnionych osiągają wyższe ceny. Sprzedaż działki rolnej z lepszym dojazdem jest zdecydowanie łatwiejsza. Ważna jest też odpowiednia klasa bonitacyjna, czyli wysoka wartość użytkowa gruntu. Z tym związana jest żyzność gleby, ukształtowanie terenu, wielkość pola oraz warunki sprzyjające osiąganiu większych plonów.

Działki w kształcie prostokąta

Oczywiście najbardziej atrakcyjne są działki o regularnym kształcie prostokąta, bo można je wygodnie uprawiać. Powierzchnia to kolejna ważna cecha, ale tutaj atrakcyjność będzie wyglądała inaczej dla każdego kupującego. Niektórzy chcą prowadzić małe gospodarstwo ekologiczne, a inny będą nastawieni na duże gospodarstwo dostarczające warzywa do sieci marketów. Trzeba również zwrócić uwagę na poziom wody w glebie. Najlepiej, jeśli cały grunt jest ukształtowany na podobnej wysokości, bo znaczne spadki utrudniają korzystanie z maszyn rolniczych. Poza tym powoduje to erozję wodną, a gleba nie powinna być ani zbyt sucha, ani zbyt mokra. Konkretne preferowane warunki zależą od rodzaju upraw, jakie chce prowadzić kupujący.

Sprzedaż działki rolnej oznacza też konieczność uregulowania podatku dochodowego, który wyniesie 19%. Można jednak skorzystać ze zwolnienia, o ile dokonamy transakcji sprzedaży dopiero po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego.