slowdizajn.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

najemca a wynajmujący
Nieruchomości

Różnice pomiędzy najemcą a wynajmującym

Zakup mieszkania jest niekiedy bardzo kosztownym przedsięwzięciem, które może w znacznym stopniu uszczuplić nasz budżet domowy. W takich sytuacjach dobrą alternatywą wydaje się wynajęcie mieszkania. Pomijając kwestie finansowe, wynajem mieszkania dodatkowo zapewnia nam pewnego rodzaju mobilność. W przypadku, gdy jednym z czynników szukania nowego domu jest stale zmieniające się miejsce pracy, zakup domu na stałe mija się celem. Należy jednak pamiętać, że przy wynajmowaniu nieruchomości obowiązują pewne zasady, których przestrzeganie uchroni nas od późniejszych nieprzyjemności.

Różnice pomiędzy najemcą a wynajmującym

Wiele nieporozumień wynika już z faktu niewiedzy, że najemca a wynajmujący to dwa różne podmioty, którym często zależy na innych rzeczach. Mówiąc najprościej, według kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, najemca to osoba, która jest lokatorem danego lokum i najmuje go za korzyść materialną, odprowadzaną na rzecz wynajmującego. Należy pamiętać, że najemca nie ma prawa do wynajmowania lokalu osobom trzecim. Może go jedynie podnajmować za wyraźną zgodą wynajmującego.

Wynajmującym jest natomiast właściciel mieszkania, który udostępnia je najmującemu za określoną korzyść materialną. Do samego aktu wynajęcia potrzebna jest specjalnie spisana umowa najmu, w której określone są wszystkie prawa i obowiązki obu stron. Wynajmujący powinien być prawnym właścicielem nieruchomości i mieć do niej pełne prawa.

Prawa i obowiązki

Zarówno najemca jak i wynajmujący mają szereg praw i obowiązków, które im przysługują. Podstawowym prawem najemcy, jest prawo do godnego zamieszkania. Oznacza to, że wynajmujący nie może rozwiązać umowy z dnia na dzień, musi to zrobić z odpowiednik okresem wypowiedzenia. Dodatkowo nieruchomość nie może zagrażać życiu lub zdrowiu najemcy. Najemca ma prawo wyznaczyć odpowiedni termin wykonania niezbędnych napraw, jeżeli nieruchomość tego wymaga, oraz może wykonać te naprawy na koszt właściciela. Warto zauważyć, że w przypadku, gdy najemca chce umeblować nieruchomość według własnego gustu, należy sporządzić adnotacje, że wynajmujący nie rości sobie prawa do zakupionych sprzętów. Jedno z ważniejszych praw, które jest jednocześnie najczęściej łamane, mówi o tym, że właściciel nie ma prawa odwiedzać lokalu najmowanego bez wcześniejszego uzgodnienia tego z najemcą. Właściciele niekiedy próbują podnieść czynsz lub zakończyć umowę bez poszanowania zasad umowy. Wszystkie takie sytuacje są przykładem łamania prawa, a najemca ma prawo zgłosić przestępstwo do wymiaru sprawiedliwości.